Kurumsal

Sevin ProjeMhendislik Taahht ?n?aat Ltd. ?ti. 2000 y?l?nda Mimarl?k, Mhendislik ve?n?aat yap?m? konular?nda hizmet vermek amac?ylaGlba??'ndakurulmu?tur. K?sa sre zarf?ndah?zla byyerek ba?ar?l? projelere imza atm?? ayn? zamanda da bir ok firmayazm orta?? olarak hizmet vermektedir.

Yap? uygulamalar?, genel mteahhitlik, apartman, villa, ba? evi,prefabrikve elik evleri projelendirme ve in?aatlar?n?n yap?m?, al??veri? merkezleri , hastaneler , turizm kompleksleri , okul ve niversite kampsleri , toplu konut projeleri , glendirme ve elik konstrksiyon projeleri gibist yap?projelerinin yan? s?ra devlet yollar? , otoyollar ve bu projelere ait kprler , viyadkler , menfezler , alt ve st geitler gibi sanat yap?lar? projeleri ile kav?ak ve trafik dzenlemesine ait tm mhendislik ve m?avirlik hizmetleri de firmam?z?n faaliyet alanlar?na girmektedir.

Deneyimli ekirdek kadromuza ; gen ,dinamik ve gelecek vadeden gen arkada?lar?n da kat?l?m?yla gl bir personel profili yakalanm??t?r.lkemiz ad?na daha byk projelere imza atarak, mhendislik teknolojisi ve alt yap?s?n?n geli?tirilmesine katk?da bulunmak da ?irketimizin ana prensibi olarak benimsenmi?tir.

Sevin ProjeMhendislik Taahht ve ?n?aat , lkemizdegerekle?tirdi?i al??malarla da itibar ve deneyim kazanmay? srdrm? , hizmet portfyn geli?tirmi?tir.

Site Creation & Technology by Ali AAN