st Yap? Projeleri

st Yap? Uygulamalar?

Alt Yap? Proje ve Uygulamalar?

Mimari Projeler

Tasar?m Projeleri (3D Max)

Statik ve Betonerme Projeleri

Prefabrik-elik Projeleri

Mekanik Projeleri

- S?hh? Tesisat,

- Kalorifer Tesisat?,

- Havaland?rma Tesisat?,

- Do?algaz Tesisat?,

Glendirme Projeleri

Peyzaj Projeleri

Resterasyon Projeleri

Genel Mteahhitlik

- Apartman,

- Villa,

- Ba? evi,

- Prefabrik ve elik yap?lar ,

- ok katl? ve ok amal? tesisler,

- Tadilat ve glendirme,

- Enerji kimlik belgesi dzenleme,

?me suyu

Kanalizasyon

Ya?mursutyu

Yol

Fosseptik

Jeolojik Etd

- Zemin etd

- Sondaj

Site Creation & Technology by Ali AAN